Hướng dẫn chọn món cho tiệc bàn

Để thuận tiện cho người dùng khi sử dụng chức năng tự chọn món tiệc bàn, buffet, OneLove sẽ hướng dẫn trình tự các bước sử sụng trên website onelovecatering.com.vn.

Lưu ý: Các bàn tiệc đều tính 10 người 1 bàn. Riêng tiệc BUFFET tính 1 phần 1 người.

 
Bước 1: Vào menu đặt tiệc bàn, Buffet
 

 

Hoặc bấm chọn bàn từ trang Giỏ hàng

 

 
Bước 2: Chọn món cho bàn tiệc
 

 
Bước 3: Vào giỏ hàng xem Menu đã đặt
 

 
Bước 4: Thanh toán đặt bàn