Cocktail Reception

Mỗi loại hình tiệc đều sẽ thích hợp để tổ chức cho những tính chất và quy mô sự kiện khác nhau. Nếu tổ chức tiệc cưới thì loại hình tiệc nhẹ lại không phù hợp. Tuy nhiên, đối với các sự kiện nhỏ như lễ kỷ niệm,... thì loại hình tiệc nhẹ "Cocktail Party" lại là lựa chọn phù hợp hàng đầu.