Family Day Party

Concept – Ý tưởng Tiệc Family Day : Theo thông điệp chủ đề mà công ty muốn hướng đến, bộ phận tổ chức tiệc của Onelove sẽ cùng thảo luận và đưa ra các ý tưởng xoay quanh thông điệp chính và từ đó phát triển nên một concept hoàn chỉnh cho khách hàng của mình.