Finger Food

Tiệc nhẹ "Finger food" không đưa đến những món ăn chính no bụng nhưng phải đem đến cái thẩm mỹ giúp người dùng thấy thoải mái. Đẹp mắt là tiêu chí quan trọng cần được ghi nhớ trong quá trình chuẩn bị các món ăn nhằm tạo sự ngon miệng và hấp dẫn