GALA DINNER

Tiếp tục nhận được sự tin tưởng vào dịch vụ catering. Onelove đồng hành cùng qúy đối tác thực hiện chương trình Gala Dinner theo ý tưởng độc đáo & ấn tượng Concept Gala Dinner: A Ward Night.