WORKING LUNCH OPTION

với thiết kế buổi teabreak hoàn hảo, kết hợp cùng buffet trưa sẽ mang đến hiệu quả cho sự thành công của các cuộc họp quan trọng.